Pojęcie techniki słyszał z pewnością każdy. Jednak mało kto z nas potrafi je jasno i precyzyjnie zdefiniować. Z pewnością warto więc w kilku słowach przybliżyć to pojęcie. Terminem technika określamy te działania podejmowane przez człowieka, które mają na celu wytworzenie jakichś zjawisk lub przedmiotów, które w sposób naturalny w przyrodzie nie występują. Terminu tego używa się również bardzo często dla określenia urządzeń technicznych. Mówiąc o technice trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że termin ten nie jest tożsamy z terminem technologia. Technologia to bowiem dziedzina wiedzy, która koncentruje się na procesie wytwarzania. W zakres techniki wchodzi również działalność badawcza. Tego jednak rodzaju działalnością zajmują się nauki techniczne, a także inżynieria. Jeżeli technikę będziemy rozumieli właśnie w ten sposób to będzie ona nieodłącznym składnikiem całej cywilizacji. Technikę można jednak rozumieć również nieco inaczej. Drugie podejście jest jednak rzadziej spotykane, kiedy posługujemy się terminem technika.

Artykuł napisany przez:

Blog

Czytaj naszego bloga i dowiedz się więcej!