Warning: mysqli_set_charset(): Error executing query in /users/0034/sh179440/www/misjaafganistan.pl/wp-includes/wp-db.php on line 782
ksiazki o hiszpanskiej wojnie domowej | misjaafganistan.pl

ksiazki o hiszpanskiej wojnie domowej

Ze zrozumieniem lub zachowania Wyzwania

Jest to kluczowa kwestia, jeli chodzi o nauczanie uczniw z autyzmem. Nauczyciel musi zrozumie, dlaczego ucze ma trudnoci, aby mogy dostosowa swoje metody nauczania. Zdarza si, e ucze moe mie problemy zrozumienia koncepcji s wysunite do nich. Inne czasy, pewne problemy behawioralne mog by hamujc jego / jej zdolno do pomylnego zakoczenia zadania. I czasami oba te czynniki odgrywaj rol. Jeli nauczyciel nie ma pomys, ktry z tych czynnikw naley si zaj, wysiek i czas mog zosta zmarnowane.

Czsto te dwie sytuacje s powizane; student nie moe zrozumie materia i dlatego staj si sfrustrowani i wykazywa problemy behawioralne. Jednym ze sposobw walki z tym zjawiskiem jest zacz od przedstawienia relatywnie (indywidualnie) mniej trudnych zada do wykonania. Jeli student wci wywietla problemw behawioralnych, moemy przynajmniej powiedzie, e materia nie jest przyczyn frustracji bdc zbyt trudne dla nich. To jest przykad bezbdn nauczania. Jeli ucze prezentuje zachowania trudne, nie moemy powiedzie, czy on / ona rozumie materia – wiemy tylko, e nie odpowie poprawnie. Istotne jest, aby dane dotyczce wydajnoci, ale ta sama, nie powie nam, dlaczego ucze odpowiedzia niepoprawnie. Jako „nieprawidowe” obejmuje; nie odpowiada w ogle, pozostawiajc obszar instruktaowe, echolalia podobne zachowanie, wokalizacje non-kontekstowe, itd Jeli jest to przypadek, nauczyciele musz skupi si na harmonogramie zbrojenia uczcego w celu zredukowania tych niewaciwych zachowa w celu dokadniejszego okrelenia jego / jej zrozumienie materiau.

„Wane jest, aby dane dotyczce wydajnoci, ale ta sama, nie powie nam, dlaczego ucze odpowiedzia prawidowo.”

Kiedy nauczyciel podchodzi wyzwanie uczenia si w ten sposb, e pozwala obróbka skrawaniem im obiektywnie okreli kierunek dziaania.
Artyku napisany przez: