Warning: mysqli_set_charset(): Error executing query in /users/sh179440/www/misjaafganistan.pl/wp-includes/wp-db.php on line 782
filmy o ii wojnie swiatowej w europie | misjaafganistan.pl

filmy o ii wojnie swiatowej w europie

filmy o ii wojnie swiatowej w europie

Sport niepenosprawnych Urzdzenia Siownie

Wiele brytyjskich siownie, orodki rekreacyjne i baseny s „no-go strefy” dla osb niepenosprawnych i bdzie walczy, aby poradzi sobie ze spodziewanym wzrostem zainteresowania dziaalnoci siowni, po Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 r.

Chocia wikszo siownie pod warunkiem niepenosprawnych miejsc parkingowych, na przykad, wiele zatok nie s wystarczajco szerokie, aby umoliwi wzka by rozpakowany z samochodu. Chocia pobiena prba zostaa dokonana na celu budowanie dostpnej dla osb niepenosprawnych i na wzkach uytkownikw, maa myl zosta oddany do zyskuje dostp poprzez cikich (nieautomatycznych) Drzwi niezalenego wzku inwalidzkim – z drzwiami wewntrznymi dowodzc take by trudne do manoeuver przez z atwoci.

Wiele siownie wprowadzeniu minimalnych zmian w celu zapewnienia zgodnoci z prawem – w celu zapewnienia podstawowego dostpu, ale nie obj pen ducha prawa, ktre ma zachca, angaowa i promowa kondycj kademu, niezalenie od ich zdolnoci.

Crowdsourced ankieta * setek siowniach w caej Wielkiej Brytanii przez wolontariuszy charytatywne sugeruje, e wiele lokalnych obiektw s czciowo niedostpne, trudne w obsudze i kosztowne do niego przyczy. Niektrzy nie maj specjalistycznego sprztu sportowego niepenosprawnych oraz prawie poowa brakowao personel przeszkolony w wiadomoci niepenosprawnoci.

Badanie wrd 300 brytyjskich obiektw rekreacyjnych, stwierdzi, e:

Prawie jedna trzecia siownie nie mie automatyczne drzwi przy wejciu do sali gimnastycznej, a niektre zostay wyposaone w cikie drzwi wewntrznych, ktre byy trudne do otwarcia. Jedno z bada reporter powiedzia, e oglda zmuszony otworzy zapraszamy na naszą stronę internetową takie drzwi, wypychajc j z gow na wzku inwalidzkim.

Chocia wiele siownie mia windy, nieco ponad jedna pita nie dziaay prawidowo.
Artyku napisany przez: czytaj więcej na naszej stronie